Browse By Author Name - Teťáková, Mária

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Teťáková, Mária: ESR spektroskopia monomérov a dimérov komplexných zlúčenín medi v tuhej fáze. Katedra fyzikálnej chémie CHTF, Slovenská technická univerzita, 1991.