Browse By Author Name - Tavalyov√°, Michaela

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Tavalyov√°, Michaela: Optimaliz√°cia prev√°dzkovania pece na v√Ĺrobu v√°pna. Oddelenie chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.