Browse By Author Name - Tatarko, Miroslav

Browse Results (3 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
҆ima, Jozef, Koman, Mari√°n, Kotońćov√°, Adela, Segńĺa, Peter, Tatarko, Miroslav and Valigura, DuŇ°an: Anorganick√° ch√©mia. 1. vyd. Bratislava: Nakladateńĺstvo STU, 2009. ISBN 978-80-227-3087-7 1    
Tatarko, Miroslav: ESR spektroskopia radiańćn√© indukovan√Ĺch paramagnetick√Ĺch centier v oxidov√Ĺch skl√°ch. Katedra fyzik√°lnej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.      
Tatarko, Miroslav: Fotochemick√© aspekty fentonov√Ĺch reakci√≠. Katedra anorganickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.