Browse By Author Name - Tatárová, Ivana

Browse Results (2 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Tatárová, Ivana: Structure and Process Characterization of Chromatographic Adsorbents. Oddelenie environmentálneho inžinierstva FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2008.      
Tatárová, Ivana: Vyšetrovanie pórovej štruktúry adsorbentov na separáciu monoklonálnych protilátok. Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2005.