Browse By Author Name - Tarábek, Ján

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Tarábek, Ján: Redox procesy organických supramolekulových materiálov (simultánne elektrochemické, EPR a UV-VIS merania). Katedra fyzikálnej chémie CHTF, Slovenská technická univerzita, 1999.