Browse By Author Name - Tamášová, Mária

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Tamášová, Mária: Vplyv aktivity vody /av/ na fermentačné vlastnosti syrársky relevantných baktérií. Katedra mlieka, tukov a hygieny požívatín CHTF, Slovenská technická univerzita, 1992.