Browse By Author Name - Takácsová, Silvia

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Takácsová, Silvia: Štúdium zanášania keramickej membrány pri mikrofiltrácii. Katedra chemického a biochemického inžinierstva CHTF, Slovenská technická univerzita, 1999.