Browse By Author Name - Takácsová, Mária

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Takácsová, Mária and Príbela, Alexander: Chémia potravín. 1. vydanie - 1. dotlač Bratislava: Vydavateľstvo STU, 1996. ISBN 80-227-0861-5