Browse By Author Name - Takácsová, Gizela

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Takácsová, Gizela: Selektívna analýza vybraných prchavých látok plynovou chromatografiou. Oddelenie analytickej chémie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2007.