Browse By Author Name - Takáčová, Jana

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Takáčová, Jana: Vplyv baktériových vakcín na biochemické a funkčné aktivity leukocytov. Oddelenie klinickej biochémie, Nemocnica s poliklinikou v Levoči, 1992.