Browse By Author Name - Takáč, Pavol

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Takáč, Pavol: Štúdium fotochemických vlastností systému novolaková živica - antracén. Katedra polygrafie a aplikovanej fotochémie CHTF, Slovenská technická univerzita, 1992.