Browse By Author Name - Tabačiarová, Jana

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Tabačiarová, Jana: Spektroskopické štúdium fotochemických procesov Irinotecanu v prítomnosti Fe(III)iónov. Oddelenie fyzikálnej chémie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2009.