Browse By Author Name - Tínesová, Beáta

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Tínesová, Beáta: Sledovanie vplyvu kombinácií kovov (Cd,Pb,Zn,Cu,Fe)na rast a produkciu chlorofylu riasy Scenedesmus quadricauda. Katedra životného prostredia CHTF, Slovenská technická univerzita, 1995.