Browse By Author Name - Táncošová, Zuzana

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Táncošová, Zuzana: Charakterizácia procesu bakteriálnej utilizácie škrobových substrátov. Katedra biochemickej technológie CHTF, Slovenská technická univerzita, 1996.