Browse By Author Name - Schneiderová, Renáta

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Schneiderová, Renáta: Redukcia vápna v epuračnom procese. Oddelenie potravinárskej technológie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2006.