Browse By Author Name - Sabolov√°, Milica

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Sabolov√°, Milica: VyuŇĺitie chir√°lnych cyklick√Ĺch nitr√≥nov v synt√©ze modifikovan√Ĺch nukleozidov. Oddelenie organickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.