Browse By Author Name - Sárkozi, Štefan

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Sárkozi, Štefan: Vplyv nových typov papierov na vlastnosti tlačového zobrazenia. Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2004.