Browse By Author Name - Sárköziová, Anita

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Sárköziová, Anita: Reologické vlastnosti viskóznych ropných produktov. Katedra technológie ropy a petrochémie CHTF, Slovenská technická univerzita, 2000.