Browse By Author Name - Paulechov√°, Monika

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Paulechov√°, Monika: Riadenie v√Ĺvoja mikroŇ°trukt√ļry SAB cementov pri vzniku gehlenithydr√°tu a ettringitu. Oddelenie keramiky, skla a cementu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.