Browse By Author Name - Paučinová, Alena

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Paučinová, Alena: Štúdium oxidačných procesov bielenia buničín v prítomnosti aditív. Oddelenie chemickej technológie dreva, celulózy a papiera FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2005.