Browse By Author Name - Pastuchová, Žofia

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Pastuchová, Žofia: Marketingové postupy na internete a ich aplikácia v podmienkach spoločnosti Sun Marketing, s r. o.. Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2009.