Browse By Author Name - Partlov√°, Silvia

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Partlov√°, Silvia: Zav√°dzanie syst√©mu manaŇĺ√©rstva kvality v podniku. Samostatn√© oddelenie manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.