Browse By Author Name - Pankuch, Igor

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Pankuch, Igor: Modelovanie √ļnikov a moŇĺn√Ĺch n√°sledkov √ļnikov kvapaln√Ĺch a plynn√Ĺch ropn√Ĺch l√°tok. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999.