Browse By Author Name - Panáčková, Katarína

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Panáčková, Katarína: Reklama ako súčasť marketingovej komunikácie podniku. Katedra manažmentu CHTF, Slovenská technická univerzita, 2000.