Browse By Author Name - Palackov√°, Eva

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Palackov√°, Eva: VyuŇĺitie modifikovanej Fentonovej a foto-Fentonovej reakcie na degrad√°ciu zneńćisten√≠n. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.