Browse By Author Name - Palacka, Ondrej

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Palacka, Ondrej: Riadenie var√°ka rektifikańćnej kol√≥ny ako syst√©mu s integrańćn√Ĺmi vlastnosŇ•ami. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.