Browse By Author Name - Pajunkov√°, Gabriela

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Pajunkov√°, Gabriela: MoŇĺnosti, zdroje a potreby cesty intern√©ho financovania podniku. Oddelenie manaŇĺmentu chemick√Ĺch a potravin√°rskych technol√≥gi√≠ FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.