Browse By Author Name - Padušňáková, Mariana

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Padušňáková, Mariana: Bioinformatická a molekulovo-biologická charakterizácia ABC transportéra rodu Trichoderma. Oddelenie biochémie a mikrobiológie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2009.