Browse By Author Name - Pašeková, Karin

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Pašeková, Karin: Kalkulácie ako súčasť vnútropodnikového controllingu. Samostatné oddelenie manažmentu FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2007.