Browse By Author Name - Pačutová, Katarína

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Pačutová, Katarína: Zrušenie a zánik spoločnosti s ručením obmedzeným. Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2009.