Browse By Author Name - Pálosová, Eszter

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Pálosová, Eszter: Aplikácia a vplyv kyslomliečnych baktérií na kvalitu a bezpečnosť syrov. Oddelenie potravinárskej technológie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2010.