Browse By Author Name - Opáthová, Miriam

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Opáthová, Miriam: Štúdium sorpčnej kapacity prírodných a chemicky upravovaných zeolitov a mordenitov pri sorpcii Cs. Katedra životného prostredia CHTF, Slovenská technická univerzita, 1997.