Browse By Author Name - Ondroušková, Henrieta

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Ondroušková, Henrieta: Marketingová riadenie v š.p. ISTROCHEM Bratislava. Katedra manažmentu CHTF, Slovenská technická univerzita, 1993.