Browse By Author Name - Ondrejíčková, Katarína

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Ondrejíčková, Katarína: Problémy oceňovania majetkovej podstaty podniku pri prechode na nové organizačné usporiadanie. Katedra ekonomiky a riadenia chemického a potravinárskeho priemyslu CHTF, Slovenská technická univerzita, 1991.