Browse By Author Name - Ondréšiková, Alena

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Ondréšiková, Alena: Vplyv mimomriežkového hliníka na aromatizačnú aktivitu zeolitov. Katedra technológie ropy a petrochémie CHTF, Slovenská technická univerzita, 2000.