Browse By Author Name - Ondková, Slavomíra

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Ondková, Slavomíra: Indukcia expresie internalínu B pre špecifickú detekciu Listeria monocytogenes ELISA metódou. Oddelenie biochémie a mikrobiológie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2003.