Browse By Author Name - Ondáš, Miroslav

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Ondáš, Miroslav: Štruktúra a tokové vlastnosti rozvetvených typov polyetylénu. Katedra plastov a kaučuku CHTF, Slovenská technická univerzita, 1995.