Browse By Author Name - Olekšáková, Jana

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Olekšáková, Jana: Štúdium vplyvu surovín a aditív na finálny výrobok. Oddelenie potravinárskej technológie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2004.