Browse By Author Name - Oleárniková, Marta

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Oleárniková, Marta: Biotechnologická produkcia kyseliny propiónovej oxidácie propanolu. Katedra biochemickej technológie CHTF, Slovenská technická univerzita, 1995.