Browse By Author Name - Olahová, Natália

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Olahová, Natália: Modifikácia kvapalných produktov z pyrolýzy ojazdených pneumatík. Oddelenie technológie ropy a petrochémie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2009.