Browse By Author Name - Olšavová, Lucia

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Olšavová, Lucia: Stanovenie Ra-226 kvapalinovou scintilačnou spektrometriou v minerálnych vodách. Oddelenie environmentálneho inžinierstva FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2004.