Browse By Author Name - Ol√°h, Andrej

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Ol√°h, Andrej: N√°vrh metodol√≥gie pre aplik√°ciu vizualizańćn√Ĺch syst√©mov. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.