Browse By Author Name - Makovíniová, Dana

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Makovíniová, Dana: Vylučovanie zliatiny povlakov Ni-W z vodných elektrolytov. Hodnotenie povlakov.. Oddelenie anorganickej technológie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2003.