Browse By Author Name - Majerová, Ľudmila

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Majerová, Ľudmila: Príprava niektorých 8-(1-azolylmetyl)chinazolínov a podobných zlúčenín. Katedra organickej chémie CHTF, Slovenská technická univerzita, 1994.