Browse By Author Name - Majerníková, Katarína

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Majerníková, Katarína: Vývojové zmeny aktivity enzýmov súvisiacich s energetickým a dusíkovým metabolizmom vo vláknitých hubách a kvasinkách. Oddelenie biochémie a mikrobiológie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2004.