Browse By Author Name - Majerechov√°, Daniela

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Majerechov√°, Daniela: RieŇ°enie z√°meny zdravotne z√°vadn√Ĺch antidegradantov v pl√°Ň°Ň•ov√Ĺch zmesiach. Katedra plastov a kauńćuku CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.