Browse By Author Name - Majerčíková, Monika

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Majerčíková, Monika: Fyzikálno-chemické vlastnosti cereálnych a pseudocereálnych škrobov. Katedra sacharidov a konzervácie potravín CHTF, Slovenská technická univerzita, 1997.