Browse By Author Name - Majerčíková, Lenka

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Majerčíková, Lenka: Použitie g-fázy ako organického substrátu pre denitrifikáciu. Oddelenie environmentálneho inžinierstva FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2007.