Browse By Author Name - Majerčáková, Katarína

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Majerčáková, Katarína: Porovnávacie hodnotenia známych a vyvinutých procesov konzervovania papiera. Oddelenie chemickej technológie dreva, celulózy a papiera FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2006.