Browse By Author Name - Madliakov√°, Miroslava

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Madliakov√°, Miroslava: Optimaliz√°cia prev√°dzkovania dvoch syst√©mov chladenia vody na v√Ĺrobu vzduchu na chladenie vl√°kien a optimaliz√°cia VZT vo Fibrocheme, a.s. Svit. Oddelenie chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.